SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

19 X – UROCZYSTOŚĆ ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA, ZAŁOŻYCIELA ZGROMADZENIA PASJONISTÓW

Paulus