SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

BOŻE NARODZENIE

Świętujmy z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia. Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca, zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności.

św. Augustyn

Aby nowo narodzony Pan Jezus obdarzył wszystkich obfitością swoich darów i pozwolił dzielić się Dobrą Nowiną z każdym napotkanym człowiekiem

życzą
Ojcowie Pasjoniści