SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

BOŻE NARODZENIE

Dzisiaj Stwórcę świata wydało na świat łono Dziewicy, dziś Stwórca wszystkiego co żyje stał się Synem własnego stworzenia. Dzisiaj Słowo Boże ukazało się ciałem przyodziane. Istota ludzkim wzrokiem nigdy niedostrzegalna zaczęła być nawet dla ludzkich rąk dostępna. Dzisiaj pastuszkowie poznali z głosów anielskich, że przyszedł na świat Zbawiciel w rzeczywistym ciele i duszy naszej. Dziś wydane zostało hasło głoszące światu Dobrą Nowinę: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.
Chociaż Dziecięctwo, którym majestat Syna Bożego nie wzgardził, przeszło z biegiem lat w pełną dojrzałość, chociaż wraz z dokonaną Męką i triumfem Zmartwychwstania minęło przyjęte dla nas uniżenie, dzisiejsza jednak uroczystość odnawia święte Wcielenie Jezusa z Matki-Dziewicy. Kiedy czcimy Narodzenie Zbawiciela, obchodzimy początek życia własnego. Z Narodzenia bowiem Chrystusa powstaje ród chrześcijan; urodziny „Głowy” są też urodzinami „ciała”. Wprawdzie powołanie każdego następuje w swojej kolei, i dzieciom Kościoła w różnych czasach i epokach żyć przypada, wszyscy jednak wierni – jacy żyli, żyją i żyć będą – jak z Chrystusem w jego Męce ukrzyżowani, w Zmartwychwstaniu wskrzeszeni, we Wniebowstąpieniu na prawicy Ojca umieszczeni, tak też z Nim wespół w tych Narodzinach zrodzeni zostają. Ktokolwiek bowiem z wiernych w jakiejkolwiek części świata odrodzi się w Chrystusie, przemienia się w nowego człowieka, jest odroślą samego Zbawiciela. On właśnie dlatego stał się synem człowieczym, abyśmy mogli zostać synami bożymi. Gdyby bowiem On nie zstąpił do nas w tym uniżeniu, nikt nie zdołałby wznieść się do Niego.

św. Leon Wielki

Aby nowo narodzony Pan Jezus obdarzył wszystkich obfitością swoich darów i pozwolił dzielić się Dobrą Nowiną z każdym napotkanym człowiekiem

życzą
Ojcowie Pasjoniści

Plan kolędy na najbliższy tydzień podano w ogłoszeniach.