SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Odtąd i dla nas zaczęło się zmartwychwstanie w Chrystusie, odkąd na tym, który za wszystkich umarł, okazało się, czego my wszyscy spodziewać się możemy. Nie brniemy przez jakieś wątpliwe przypuszczenia, nie pobłądziliśmy w niepewności oczekiwania, lecz, otrzymawszy początek obietnicy, oczyma wiary już oglądamy przyszłą naszą rzeczywistość.
św. Leon Wielki

Niech tajemnica wielkiej Miłości Boga do każdego z nas wnosi radość i pokój w każdy dzień Waszego życia. Błogosławieństwa i wszelkich Łask od Chrystusa Zmartwychwstałego
życzą
ojcowie Pasjoniści