SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego –
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,
piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia;
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.

Ojcowie i nowicjusze Pasjoniści.