SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Chrystus Zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie - miniaturaPrawdziwość świadectwa, że Chrystus powstał z martwych decyduje o istnieniu lub nieistnieniu wiary chrześcijańskiej.
Coś rzeczywiście nowego, coś, co zmienia świat i sytuację człowieka, stało się wtedy tylko, jeśli Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Wtedy dopiero staje  się On kryterium, któremu możemy zaufać. Wtedy bowiem Bóg naprawdę się objawił.
Jeśli uważnym sercem słuchamy świadków i otwieramy się na znaki, którymi Pan ciągle na nowo uwiarygadnia ich i siebie samego, wtedy wiemy: On prawdziwie zmartwychwstał, On jest Żyjącym. Jemu się powierzamy i wiemy, że znajdujemy się na właściwej drodze. Razem z apostołem Tomaszem wkładamy nasze ręce w przebity bok Jezusa i wyznajemy: Pan mój i Bóg mój!

Benedykt XVI

Radosnych, pełnych wiary, nadziei, miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzą
Ojcowie Pasjoniści