SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

60-lecie Kapłaństwa o. Krzysztofa Kota