SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Jubileusz 90-lecia Pasjonistów w Polsce

zgromadzenie