SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Oktawa Bożego Ciała

Ja jestem chleb żywy