SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Pogrzeb

W celu dopełnienia formalności pogrzebu możemy zgłosić się w kancelarii parafialnej – można to uczynić także poza godzinami urzędowania.

Pogrzeb ustala najbliższa rodzina. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda proboszcza na pogrzeb katolicki, na którego terenie parafii zmarły zamieszkiwał.

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć Kartę Zgonu i do wglądu Akt zgonu z USC oraz zaświadczenie księdza o przyjęciu przed śmiercią sakramentu chorych (dotyczy to zwłaszcza zmarłych w szpitalu).

Tel. organisty (p. Juliusz Jakóbiak – 785 329 812)

Tel. kościelnego (p. Jan Głodkowski – 692 944 218)