SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Sakramenty

Posługa Sakramentalna w Parafii

Wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i je otrzymywać w zasadzie w parafiach, do których należą. Wynika to z norm, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego odnośnie sakramentów: Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii (I Komunii św., Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych), Namaszczenia Chorych, Małżeństwa.

Racje Duszpasterskie:

– Parafia zapewnia trwały udział w życiu Kościoła. Udział ten wyraża się zwłaszcza w uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej.

– Świecki katolik ma najpełniejszy przystęp do rzeczywistości Kościoła w parafii.

– Na proboszczu parafii spoczywa odpowiedzialność i obowiązek odnośnie do zorganizowania i przebiegu przygotowania do sakramentów. On też podejmuje decyzję, czy ktoś jest wystarczająco przygotowany i może być dopuszczony do danego sakramentu.