SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Św. Innocenty Canoura Arnau CP

Św. Innocenty Canoura Arnau CP (1887-1934), męczennik hiszpański

Urodził się w małej miejscowości Texeira, prowincja Lugo w Hiszpanii. Na chrzcie otrzymał imię Manuel. Do Pasjonistów wstąpił w wieku 15 lat, uczył się w zakonnej szkole w Valladoid. Nowicjat odbył w 1904 r., a śluby zakonne złożył 26.07.1905 r. Po studiach filozoficzno – teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie 20 września 1913 r. W Mieres. Duszpasterską pracę wśród młodzieży łączył z dalszymi studiami. Działał wśród młodzieży zaniedbanej religijnie i moralnie. Wykładał filozofię w seminarium zakonnym, opiekował się alumnami i nowicjuszami. Pod koniec września 1934r. Rozpoczął wykłady filozofii w Mieres.

Był zakonnikiem i duszpasterzem wzorowym, odznaczającym się dobrym sercem i świętością. Z oddaniem i poświęceniem posługiwał w konfesjonale. 4 października 1934 r. Udał się z tą posługą do pobliskiego Touron. Spowiadał w jednej z tutejszych parafii i u Braci Szkolnych. Tego właśnie dnia w kraju powstał nowy rząd. Socjaliści, na wzór sowieckiego Października, ogłosili rewolucję „świata pracy”. Górniczy teren Mieres był podatnym gruntem dla takiego wezwania.

Jest męczennikiem XX wieku, ponieważ zginął z rąk oprawców rewolucyjnych w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Jego ojczyzną była Galicja hiszpańska, tereny północne półwyspu Iberyjskiego. Urodził się jako słabe dziecko, miał na imię Manuele. Przez 15 lat przebywał w domu rodzinnym. Jego rodzina cieszyła się pobożnością i uczynnością. Kiedyś zdarzyło się, że w okolicy misje parafialne prowadzili misjonarze z zakonu Pasjonistów. Wtenczas młody Manuele zgłosił się do klasztoru w Mondonedo a potem do San Sebastian. Miał braki w wykształceniu więc skierowano go do szkoły średniej a po niej w końcu rozpoczął nowicjat. W tym czasie otrzymał sakrament bierzmowania i złożył pierwsze śluby. Studiował następnie teologię i otrzymał święcenia kapłańskie w 1913 roku. Ale nie łatwo przychodziła mu nauka! Nadrabiał wiele zaległości, miał wadę wymowy, ale praca dała efekty. Wyprzedził nawet innych.

Po święceniach sam stał się wykładowcą teologii i filozofii, literatury. Doceniał naukę i studiowanie. Był dobrym wykładowcą. Jak sam napisał do siostrzeńca: nieporównanie więcej wart jest młody człowiek, który zdobył dobre wykształcenie, niż ten, który jest dobrze sytuowany. Pieniądze bowiem można łatwo roztrwonić na tysiące sposobów, wiedza zaś trwa tak długo, jak długo żyje ten, który ją posiada.

W 1926 r. po przeniesieniu do Mieres zajął się pracą nauczycielską, misyjną i rekolekcyjną. Zetknął się wtedy z problemami społecznymi ówczesnej Hiszpanii. Z czasem sytuacja w kraju się zaogniła i doszło do rozruchów i wzajemnej walki pomiędzy lewicą i prawicą. Ofiarą tych walk stali się księża, duchowieństwo jak i ludność cywilna. Kiedy 4 października 1934 r. O. Innocenty udał się z Mieres do Turon aby spowiadać w pierwszy piątek miesiąca w Kolegium braci Szkolnych, nie przypuszczał, że wkrótce poniesie śmierć męczeńską.

Po mszy św. zebrano kapłanów i braci, zaprowadzono do siedziby rewolucjonistów. W celi panował nastrój modlitwy i wzajemnej życzliwości. Miejscowa ludność starała się przekonać władze, że dobrzy nauczyciele potrzebni są w każdym ustroju, ale bezskutecznie. Około północy wyprowadzono pasjonistę i 8 braci Szkolnych, zawieziono na cmentarz, do przygotowanych dołów. Następnie rozstrzelano nad krawędzią i zakopano. Pasjonista Innocenty umierał z przekonaniem, że spotka Chrystusa, zjednoczy się z Ukrzyżowanym, zapłacił miłością do niego, za Miłość. Męczenników z Touron – o. Innocentego i braci Szkolnych – beatyfikował 29. 04. 1990r. i kanonizował 21. 11. 1999r. papież Jan Paweł II.

Nieporównanie więcej wart jest młody człowiek, który zdobył dobre wykształcenie, niż ten, który jest dobrze sytuowany. Pieniądze bowiem można łatwo roztrwonić na tysiące sposobów, wiedza zaś trwa tak długo, jak długo żyje ten, który ją posiada.