SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Św. Karol Houben CP

Św. Karol Houben CP (1821-1893), spowiednik, kierownik duchowy

Jan Andrzej Houben urodził się w w Munstergeleen w Limburgii, prowincji holenderskiej. Od młodości marzył o kapłaństwie, nie był jednak zdolny, był jednak wytrwały. Po odbyciu służby wojskowej w Bergem op Zoom, gdzie usłyszał po raz pierwszy o Pasjonistach, postanowił wstąpić do zakonu. Habit przyjął z rąk bł. o. Dominika Barberi i wtedy też otrzymał imię Karol.

W roku 1852 wyjechał do Anglii, a w 5 lat potem przeniesiony został do Irlandii , na Mount Argus w Dublinie. Odtąd jako ojciec Charles of Mount Argus ceniony był za doskonałe kierownictwo sumień i życie modlitewne. Za jego przyczyną dokonywały się także uzdrowienia, co wywołało ze strony władz angielskich pewne zaniepokojenie.

Był duszpasterzem ludzi najuboższych, zwłaszcza robotników irlandzkich w Anglii. Chorował długo , ale nie stronił od umartwień. Także przeżywał stany mistyczne. Zmarł 5 stycznia 1893r. Jan Paweł II beatyfikował go w roku 1988. Kanonizował go papież Benedykt XVI dnia 3 czerwca 2007 r. w Rzymie.

Mój Jezu, przyjmuję te dotknięcia dla ciebie. Pragnę cierpieć dla Ciebie.