SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Św. Wincenty Maria Strambi CP

Św. Wincenty Maria Strambi CP (1745 -1824), Włoch, biskup.

Został Pasjonistą będąc już księdzem diecezjalnym. Jak do tego doszło? Od małego pociągał go ołtarz i kościół. Może już jako mały chłopak przyjmując I. Komunię Świętą w sercu sobie postanowił by zostać księdzem. Kiedy potem dowiedział się o tym jego ojciec, wtedy stanowczo się sprzeciwił. Wincenty był jedynym synem włoskiego kupca, który liczył na pomoc z jego strony. Chciał by został spadkobiercą sporego majątku. Jednak Wincenty rozpoczął studia teologiczne, podczas których przyjmował poszczególne stopnie niższych święceń. Jeszcze tuż przed przyjęciem święceń wyższych ojciec zaproponował mu dobrą partię, aby mógł się ożenić, ale Wincenty wskazał na Maryję i powiedział, że to jest jego Oblubienica. Ojciec ustąpił, marząc jednak o karierze kościelnej dla swego syna.

W roku 1767 Wincenty Strambi musi przygotować się do przyjęcia święceń kapłańskich, dlatego odprawia specjalne rekolekcje akurat w klasztorze Pasjonistów na Monte Fogliano. Tam spotkał Założyciela Zgromadzenia, już 73-letniego Pawła od Krzyża. Wincenty poczuł się porwany od pierwszego spotkania ze świętym. Co spowodowało ten nagły zwrot? Co pociągało seminarzystę do tego, by włączyć do życia pokutniczego i surowego? Tego do końca nie wiemy. Prosi Świętego o przyjęcie. Po jakimś czasie Paweł Daneo przystaje na prośbę, ale odkłada na przyszły czas.

Wincenty zostaje wyświęcony na kapłana, odprawia Mszę św. prymicyjną w rodzinnym mieście. A tym czasem jego ojciec nie ustępuje, widzi go jako księdza diecezjalnego. Wincenty dalej pogłębia swe studia i wciąż pragnie przywdziać habit zakonny w zakonie Pasjonistów. Ucieka z domu i udaje się do nowicjatu, przywdziewa po 3 dniach habit stawiając rodziców przed faktem dokonanym. To oburza ojca, który czyni kolejne kroki, aby temu przeszkodzić. Co robi? Pisze skargę do św. Pawła od Krzyża i żąda oddania syna! Potem z kolei ucieka się do protekcji u kardynała Oddi, który dla próby wysyła innego księdza z poleceniem namawiania młodego Strambiego do zmiany decyzji. Młody ksiądz Strambi jednak tak gorliwie przedstawił piękno życia zakonnego wysłannikowi kardynała, że mało co a ten nie wstąpiłby również do Pasjonistów!

Ojciec Wincentego poddał się woli Bożej. W 1769r. Wincenty Maria Strambi złożył śluby. W zakonie okazał się wielkim misjonarzem, przełożonym klasztorów, Prowincji, W latach 1790-1796 był w Rzymie doradcą Generała zakonu. W 1801r. otrzymuje nominację na biskupa diecezji Tolentino i Maceraty w Italii. Otworzył wówczas nowe seminarium duchowne i dbał o przypływ kandydatów oraz ich duchową formację. Nie chcąc składać przysięgi na wierność Napoleonowi, musiał udać się na wygnanie. Spędził je w Novarze i Mediolanie.

Był biskupem niezwykłym. Jako zakonnik ślubował ubóstwo i jako biskup dalej je przestrzegał, wspomagając innych ubogich, biednych. stał się prawdziwym ojcem ubogich, a jednocześnie człowiekiem modlitwy. Wspomagał duchowo m.in. bł. Annę Taigi oraz św. Kaspra de Buffalo. Potem ze względu na wiek, podał się do dymisji. Leon XII przyjął tę rezygnację w roku 1825, ale skłonił go tego, aby osiadł na Kwirynale i został jego duchowym doradcą.

Pod koniec swego życia, mając 78 lat usługuje w Pałacu Kwirynalskim papieżowi Leonowi XII. Gdy ten ciężko zachoruje, wtedy składa Bogu swe życie jako ofiarę w zamian za życie papieża. Rzeczywiście, po kilku dniach papież zdrowieje, a bp. Strambi, Pasjonista umiera. Biskup – Pasjonista zmarł 1 stycznia 1824r. Beatyfikował go w roku 1925 Pius XI, kanonizował zaś w 1950 Pius XII. Pochowany został w pobliżu Ojca Założyciela w Bazylice św. Jana i Pawła w Rzymie.

Jałmużna jest owocem miłosierdzia, a miłosierdzie nie ma granic; Bóg nie jest ubogi.