SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 14 – 19 stycznia 2019 r.

14 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):
– ul. Ciechanowska (3 ojców),

15 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od dworca PKS
do końca ulicy (4 ojców),
– ul. Pielgrzymkowa (1 ojciec),

16 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Józefa Piłsudskiego nr parzyste (2 ojców),
– ul. Reja, Inżynierska (1 ojciec),
– ul. Chełchowskiego, Krótka, Kąpielowa, Kochanowskiego
(1 ojciec),

17 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. Zawodzie nr nieparzyste (4 ojców),

18 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Zawodzie nr parzyste(oraz Leśniczówka) (4 ojców),

19 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– bloki przy ul. Zawodzie nr 4 (5 ojców).