SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 15 – 20 stycznia 2018 r.

15 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):
– ul. Inżynierska, ul. Mikołaja Reja, ul. Krótka, ul. Kąpielowa,
ul. Jana Kochanowskiego, ul. Stanisława Chełchowskiego
(3 ojców),

16 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Józefa Piłsudskiego – numery nieparzyste od dworca PKS
do końca ulicy (4 ojców),
– ul. Pielgrzymkowa (1 ojciec),

17 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Józefa Piłsudskiego – numery parzyste (2 ojców),

18 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. Zawodzie – numery nieparzyste (4 ojców)

19 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Zawodzie – numery parzyste (oraz Leśniczówka) – 4 ojców

20 stycznia – sobota (od godz. 9.15):
– Bloki przy ul. Zawodzie nr 4 (5 ojców).