SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 17 – 22 stycznia 2022 r.

17 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:15):
– ul. Kurpiowska, Piękna (1 Ojciec),
– ul. Miła, Spokojna, Dobra (3 Ojców).

18 stycznia – wtorek (od godz. 16:15):
– ul. Ciechanowska (3 Ojców).

19 stycznia – środa (od godz. 16:15):
– ul. 3 Maja, Pstra, Św. St. Kostki (2 Ojców),
– ul. Kilińskiego, ul. Zduńska (2 Ojców).

20 stycznia – czwartek (od godz. 16:15):
– ul. Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od dworca PKS
do końca ulicy (3 Ojców),
– ul. Pielgrzymkowa (1 Ojciec).

21 stycznia – piątek (od godz. 16:15):
– ul. Józefa Piłsudskiego nr parzyste (2 Ojców),
– ul. Reja, Inżynierska (1 Ojciec),
– ul. Chełchowskiego, Krótka, Kąpielowa, Kochanowskiego (1 Ojciec).

22 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– ul. Zawodzie nr parzyste (oraz Leśniczówka) (4 Ojców),
– ul. Słowackiego (1 Ojciec).