SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 18 – 23 stycznia 2021 r.

18 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:15):
– ul. Gołymińska i przyległe domy ul. Kolejowej nr 1 i 3,
ul. Pileckiego, Drwęckiego, ul. Hoppe (3 Ojców),
– ul. Kolejowa od Sz. Ciechanowskiej do ul. Leszno (1 Ojciec).

19 stycznia – wtorek (od godz. 16:15):
– ul. Mazowiecka nr nieparzyste i ul. Glinki (2 Ojców),
– ul. Mazowiecka nr parzyste (2 Ojców).

20 stycznia – środa (od godz. 16:15):
– ul. Polna, Obrońców Westerplatte, Stawki (1 Ojciec),
– ul. Słoneczna, ul.Piaski i Internat oraz Szkoła
przy ul. Mazowieckiej 25 (1 Ojciec),
– ul. Willowa, Jelińskiego, Spacerowa (1 Ojciec),
– ul. Gdańska (1 Ojciec).

21 stycznia – czwartek (od godz. 16:15):
– ul. Sz. Ciechanowska nr 1-11 i przyległe domy przy ul. Kolejowej nr 41 C i D (1 Ojciec),
– Bloki przy ul. Sz. Ciechanowska 13 i 13 A (1 Ojciec),
– dalsza część ul. Sz. Ciechanowskiej od Państwa Chachulskich, ul. Rostkowska i kolonie Sz. Ciechanowskiej oraz ul. Polna 19 i 21 (1 Ojciec).
– ul. Szpitalna (1 Ojciec).

22 stycznia – piątek (od godz. 16:15):
– ul. Kurpiowska, Piękna (1 Ojciec),
– ul. Miła, Spokojna, Dobra (3 Ojców).

23 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– ul. 3 Maja, Pstra, Św. St. Kostki (2 Ojców),
– ul. Kilińskiego , ul. Zduńska (2 Ojców),
– ul. Słowackiego (1 Ojciec).