SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Plan Kolędy 19-20 stycznia 2015 r.

19 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):006
– ul. Piłsudskiego – numery parzyste (3 ojców),
– ul. Pielgrzymkowa (1 ojciec),
– ul. Piłsudskiego – numery nieparzyste od numeru 197 do końca (1 ojciec),

20 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Piłsudskiego numery nieparzyste od dworca PKS do numeru 191 (6 ojców).