SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 2 – 5 stycznia 2018 r.

2 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Rycerska, ul. Dworska, ul. Zamkowa (1 ojciec),
– ul. Ruda (przyległe domy) i ul. Ruda 1A (2 ojców),
– ul. Ruda 1D, ul. Okopowa, ul. Rumiankowa (1 ojciec)
– ul. Leszno za torami, ul. Przemysłowa,
ul. Rowerowa (1 ojciec)

3 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Wiejska, ul. Długa, ul. Chabrowa (2 ojców)
– ul. Prosta, ul. Żniwna (2 ojców)
– ul. Zaciszna (1 ojciec)

4 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. Rzemieślnicza, ul. Krzywa, ul. Łąkowa,
ul. Wiosenna (1 ojciec),
– ul. Leszno przed torami – numery nieparzyste, ul. Nadrzeczna, ul. Młodych (2 ojców),
– ul. Leszno przed torami – numery parzyste (1 ojciec),

5 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Gołymińska i przyległe domy ul. Kolejowej nr 1 i 3, ul. Pileckiego, ul. Hoppe (3 ojców),
– ul. Kolejowa od Szosy Ciechanowskiej do ul. Polnej (1 ojciec),
– ul. Kolejowa od ul. Polnej do ul. Leszno (1 ojciec).