SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 2 – 5 stycznia 2019 r.

2 stycznia – środa (od godz. 9:15):
– Annopol (1 ojciec),
– Golany Wieś (1 ojciec),
– Golany kolonia (1 ojciec),
od godziny 16:00,
– ul. Wiejska, Długa, Chabrowa (2 ojców)

3 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. Rycerska, Dworska, Zamkowa (1 ojciec)
– ul. Ruda przyległe domy i Ruda 1 A (2 ojców)
– ul. Ruda 1d, Okopowa, Rumiankowa (1 ojciec)
– ul. Rzemieślnicza, Krzywa, Łąkowa, Wiosenna (1 ojciec)

4 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Leszno za torami, ul. Przemysłowa,
ul. Rowerowa (1 ojciec),
– ul. Prosta, Żniwna (2 ojców),
– ul. Zaciszna (1 ojciec),

5 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– Klewki (2 ojców),
– ul. Leszno przed torami nr nieparzyste, ul. Nadrzeczna, Młodych (2 ojców),
– ul. Leszno nr parzyste (2 ojców).