SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 3 – 8 stycznia 2022 r.

3 stycznia – poniedziałek (od godz. 9:15):
– wieś Leszno lewa strona od Przasnysza (2 Ojców),
– Kolonie wsi Leszno w kierunku Annopola, Gostkowa,
Sierakowa, Cierpigorza, Przasnysza (2 Ojców).

4 stycznia – wtorek (od godz. 9:15):
– wieś Leszno prawa strona od Przasnysza (4 Ojców),
– Cierpigórz i Księstwo (1 Ojciec).

5 stycznia – środa (od godz. 9:15):
– Annopol (1 Ojciec),
– Golany Wieś (1 Ojciec),
– Golany kolonia (1 Ojciec),
(od godz. 16:15):
– ul. Wiejska, Długa, Chabrowa (2 Ojców).

7 stycznia – piątek (od godz. 16:15):
– ul. Rycerska, Dworska, Zamkowa (1 Ojciec),
– ul. Ruda przyległe domy i Ruda 1A (1 Ojciec).

8 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– Klewki wieś i Klewki – kolonie (2 Ojców),
– ul. Ruda 1d, Jaworowa, Okopowa, Poziomkowa, Rumiankowa (2 Ojców).