SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 4 – 9 stycznia 2016 r.

14 stycznia – poniedziałek (od godz. 9:15):
– wieś Leszno, lewa strona (2 ojców),
– Kolonie wsi Leszno w kierunku Annopola, Gostkowa, Sierakowa,
Cierpigorza, Przasnysza  (2 ojców),

5 stycznia – wtorek (od godz. 9:15):
– Cierpigórz i Księstwo (1 ojciec),
– Annopol (1 ojciec),
– Golany wieś (1 ojciec),
– Golany kolonie (1 ojciec),

7 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. Okopowa, ul Rumiankowa (1 ojciec),
– ul. Wiejska, ul. Długa, ul. Chabrowa (2 ojców),
– ul. Leszno za torami, ul. Przemysłowa, ul. Rowerowa (1 ojciec),

8 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Rycerska, ul. Dworska, ul. Zamkowa (2 ojców)

9 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– Klewki (2 ojców),
– ul. Szpitalna (2 ojców).