SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Plan Kolędy 5-10 stycznia 2015 r.

5 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):006
– ul. Leszno za torami, ul. Przemysłowa, ul. Rowerowa (1 ojciec),
– ul. Rumiankowa, ul. Okopowa (1 ojciec),
– ul. Krzywa, ul. Łąkowa, ul. Wiosenna, ul. Rzemieślnicza (1 ojciec),
– ul. Zaciszna (1 ojciec),
– ul. Prosta, ul. Żniwna (2 ojców),

7 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Leszno – numery nieparzyste przed torami, ul Młodych (2 ojców),
– ul. Leszno numery parzyste (2 ojców),
– ul. Kolejowa od Szosy Ciechanowskiej do ul. Polnej (1 ojciec),
– ul. Kolejowa od ul. Polnej do ul. Gołymińskiej (1 ojciec),

8 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– Szosa Ciechanowska numery 1 – 11 i przyległe domy przy ul. Kolejowej nr 41 C i D (1 ojciec),
– Bloki przy Szosie Ciechanowskiej 13 i 13A (1 ojciec),
– dalsza część Szosy Ciechanowskiej od Państwa Chachulskich, ul. Rostkowska i kolonie Szosy Ciechanowskiej oraz ul. Polna 19 i 21 (1 ojciec),
– ul. Gdańska (1 ojciec),

9 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Gołymińska i przyległe domy ul. Kolejowej nr 1 i 3, ul. Pileckiego, ul. Hoppe (3 ojców),
– ul. Polna, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Stawki (1 ojciec),
– Internat i Szkoła Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Mazowieckiej 25 i ul. Piaski (1 ojciec),
– ul. Willowa, ul. Jelińskiego, ul. Spacerowa (1 ojciec),

10 stycznia – sobota (od godz. 9:00):
– ul. Szpitalna (3 ojców),
– ul. Reja, ul. Inżynierska (1 ojciec),
– ul. Chełchowskiego, ul. Krótka, ul. Kąpielowa, ul. Kochanowskiego (1 ojciec).