SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 7 – 12 stycznia 2019 r.

7 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):
– ul. Gołymińska i przyległe domy ul. Kolejowej nr 1 i 3,
ul. Pileckiego, ul. Hoppe (3 ojców),
– ul. Kolejowa od Sz. Ciechanowskiej do ul. Polnej (1 ojciec),
– ul. Kolejowa od ul. Polnej do ul. Leszno (1 ojciec),

8 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Mazowiecka nr nieparzyste i ul. Glinki – (3 ojców),
– ul. Mazowiecka nr parzyste (2 ojców),

9 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Polna, Obrońców Westerplatte, Stawki (1 ojciec),
– ul. Słoneczna i ul. Piaski domy nr 23, 27, 29 (1 ojciec),
– Internat i Szkoła przy ul. Mazowieckiej 25
i ul. Piaski (1 ojciec),
– ul. Willowa, Jelińskiego, Spacerowa (1 ojciec),
– ul. Gdańska (1 ojciec),

10 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. Kurpiowska, Piękna (1 ojciec),
– ul. Miła, Spokojna, Dobra (4 ojców),

11 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. 3 Maja, Pstra, Św. St. Kostki (2 ojców),
– ul. Kilińskiego i Zduńska (2 ojców),
– ul. Słowackiego (1 ojciec),

12 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– ul. Sz. Ciechanowska nr 1-11 i przyległe domy przy ul. Kolejowej nr 41 C i D (1 ojciec),
– bloki przy ul. Sz. Ciechanowska 13 i 13 A (1 ojciec),
– dalsza część ul. Sz. Ciechanowskiej od państwa Chachulskich, ul. Rostkowska i kolonie Sz. Ciechanowskiej oraz ul. Polna 19 i 21 (1 ojciec),
– ul. Szpitalna (2 ojców).