SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 8 – 13 stycznia 2018 r.


8 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):
– ul. Mazowiecka – numery nieparzyste i ul. Glinki (3 ojców),
– ul. Mazowiecka – numery parzyste (2 ojców),

9 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Polna, ul. Obrońców Westerplatte i ul. Stawki (1 ojciec),
– ul. Słoneczna i ul. Piaski – domy nr 23, 27, 29 (1 ojciec),
– Internat i Szkoła Zespołu Szkół Powiatowych
przy ul. Mazowieckiej 25 oraz ul. Piaski (1 ojciec),
– ul. Willowa, ul. Jelińskiego i ul. Spacerowa (1 ojciec),
– ul. Gdańska (1 ojciec),

10 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Kurpiowska, ul. Piękna (1 ojciec),
– ul. Miła, ul. Spokojna, ul. Dobra (4 ojców),

11 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. 3 Maja, ul. Pstra, ul. św. Stanisława Kostki (2 ojców),
– ul. Kilińskiego, ul. Zduńska (2 ojców),
– ul. Słowackiego (1 ojciec).

12 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Ciechanowska (3 ojców),

13 stycznia – sobota (od godz. 9.15):
– Szosa Ciechanowska nr 1-11 i przyległe domy przy ul. Kolejowej nr 41 C i D (1 ojciec),
– Bloki przy Szosie Ciechanowskiej 13 i 13A (1 ojciec),
– dalsza część Szosy Ciechanowskiej od Państwa Chachulskich, ul. Rostkowska i kolonie Szosy Ciechanowskiej (1 ojciec),
– ul. Szpitalna (2 ojców).