SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 8 stycznia – 13 stycznia 2024 r.

8 stycznia 2024 – poniedziałek (od godz. 16.15):
– ul. Polna, Obrońców Westerplatte, Stawki (1 Ojciec),
– ul. Słoneczna, ul. Piaski i Internat oraz Szkoła
przy ul. Mazowieckiej 25 (1 Ojciec),
– ul. Willowa, Jelińskiego, Spacerowa (1 Ojciec),
– ul. 3 Maja, Pstra, Św. St. Kostki (2 Ojców).

9 stycznia 2024 – wtorek (od godz. 16.15):
– ul. Kurpiowska, Piękna (1 Ojciec),
– ul. Miła, Spokojna, Dobra (3 Ojców),
– ul. Słowackiego (1 Ojciec).

10 stycznia 2024 – środa (od godz. 16.15):
– ul. Mazowiecka nr nieparzyste i ul. Glinki (2 Ojców),
– ul. Mazowiecka nr parzyste (2 Ojców).

11 stycznia 2024 – czwartek (od godz. 16.15):
– ul. Sz. Ciechanowska nr 1-11 i przyległe domy przy ul. Kolejowej nr 41 C i D (1 Ojciec),
– Bloki przy ul. Sz. Ciechanowska 13 i 13 A (1 Ojciec),
– dalsza część ul. Sz. Ciechanowskiej od Państwa Chachulskich, ul. Rostkowska i kolonie Sz. Ciechanowskiej oraz ul. Polna 19 i 21 (1 Ojciec),
– ul. Kilińskiego, ul. Zduńska (2 Ojców).

12 stycznia 2024 – piątek (od godz. 16.15):
– ul. Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od dworca PKS do końca ulicy (4 Ojców),
– ul. Pielgrzymkowa (1 Ojciec).

13 stycznia 2024 – sobota (od godz. 9.15):
– ul. Szpitalna (1 Ojciec),
– Klewki i Klewki – kolonie (2 Ojców),
– ul. Reja, Inżynierska (1 Ojciec),
– ul. Chełchowskiego, Krótka, Kąpielowa, Kochanowskiego (1 Ojciec).