SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 9 – 14 stycznia 2017 r.

9 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):
– ul. Mazowiecka – numery nieparzyste i ul. Glinki (3 ojców),
– ul. Mazowiecka – numery parzyste (2 ojców),

10 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Miła, ul. Spokojna, ul. Dobra  (4 ojców),

11 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Kurpiowska, ul. Piękna (1 ojciec),
– ul.Słoneczna i ul. Piaski domy nr 23, 27, 29 (1 ojciec),
– Internat i Szkoła Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
przy ul Mazowieckiej oraz ul. Piaski (1 ojciec),
– ul. Willowa, ul. Jelińskiego, ul. Spacerowa (1 ojciec),

12 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. 3 Maja, ul. Pstra, ul. Św. Stanisława Kostki (2 ojców),
– ul. Kilińskiego, ul. Zduńska (2 ojców),

13 stycznia – piątek (od godz. 16:00):
– ul. Ciechanowska (3 ojców),
– ul. Słowackiego (1 ojciec),

14 stycznia – sobota (od godz. 9.15):
– Szosa Ciechanowska numery 1-11 i przyległe domy
ul. Kolejowej nr 41 C i D (1 ojciec),
– Bloki przy Szosie Ciechanowskiej 13 i 13A (1 ojciec),
– dalsza część Szosy Ciechanowskiej od Państwa Chachulskich, ul Rostkowska i kolonie Szosy Ciechanowskiej oraz ul. Polna 19 i 21 (1 ojciec),
– ul. Gdańska (1 ojciec).