SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 9 – 14 stycznia 2023 r.

9 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:15):
– ul. Ciechanowska – (3 Ojców),
– ul. Kilińskiego, ul. Zduńska – (2 Ojców).

10 stycznia – wtorek (od godz. 16:15):
– ul. Kurpiowska, Piękna – (1 Ojciec),
– ul. Miła, Spokojna, Dobra – (3 Ojców),
– ul. Słowackiego – (1 Ojciec).

11 stycznia – środa (od godz. 16:15):
– ul. Sz. Ciechanowska nr 1-11 i przyległe
domy przy ul. Kolejowej nr 41 C i D – (1 Ojciec),
– ul. Bloki przy ul. Sz. Ciechanowska 13 i 13 A – (1 Ojciec),
– dalsza część ul. Sz. Ciechanowskiej od Państwa
Chachulskich, ul. Rostkowska i kolonie Sz. Ciechanowskiej oraz ul. Polna 19 i 21 – (1 Ojciec),
– ul. 3 Maja, Pstra, Św. St. Kostki – (2 Ojców).

12 stycznia – czwartek (od godz. 16:15):
– ul. Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od dworca PKS do końca ulicy – (4 Ojców),
– ul. Pielgrzymkowa – (1 Ojciec).

13 stycznia – piątek (od godz. 16:15):
– ul. Józefa Piłsudskiego nr parzyste – (2 Ojców),
– ul. Reja, Inżynierska – (1 Ojciec),
– ul. Chełchowskiego, Krótka, Kąpielowa, Kochanowskiego – (1 Ojciec).

14 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– Bloki przy ul. Zawodzie nr 4 – (5 Ojców).