SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Sługa Boży o. Bernard Kryszkiewicz

100-lecie urodzin i 70-lecie śmierci Sługi Bożego o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty

OB