SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

WIELKI POST 2015

Zapraszamy na Nabożeństwa wielkopostne:Crux

Piątki Wielkiego Postu:
godz. 15:00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
godz. 17:00 – Droga Krzyżowa
godz. 20:00 – Adoracja Krzyża (galeria foto)

Niedziele Wielkiego Postu:
godz. 18:00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym