SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

WIELKI POST 2018

piątek 23 marca zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta z kościoła farnego do kościoła pasjonistów – początek w kościele farnym o. godz. 19.00 (nie będzie Drogi Krzyżowej w naszym kościele o godz. 17.00)

Soboty Wielkiego Postu:
godz. 18:00 – Koronka do Matki Bożej Bolesnej

Niedziele Wielkiego Postu:
godz. 18:00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym