SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Zmarł o. Bogdan Kołakowski

Relacjazdjęcia uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w naszym kościele 6 lutego znajdują się na stronie „Gościa Płockiego” oraz w naszej galerii.