SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Foto

2019

 

   
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa o. Wojciecha Seligi CP