SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Foto

2019

 

 
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa o. Wojciecha Seligi CP Poświęcenie figury Świętego Michała Archanioła