SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Koncert na rzecz remontu organów – 6 listopada 2016 r.