SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Pogrzeb o. Czesława Buszty

Pogrzeb o. Czesława Buszty (1 lutego 2016 r.) – pieśń „Libera me”

Pieśń na podstawie łacińskiego responsorium z X wieku w wykonaniu chórzystów na pogrzebie o. Czesława Buszty CP, 1 lutego 2016 w Przasnyszu.

Tekst pieśni stanowi poetycką prośbę do Boga aby zlitował się nad zmarłym w czasie Sądu Ostatecznego:
Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda, quando coeli movendi sunt et terra. Dum veneris judicare saeculum per ignem. – Wybaw mnie, Panie, od śmierci wiecznej, w ten dzień straszny, kiedy ziemia i niebo zostaną wstrząśnięte i przyjdziesz sądzić świat przez ogień.

 

 

Pogrzeb o. Czesława Buszty (1 lutego 2016 r.) – pieśń „O Zmartwychwstały”

Pieśń „O Zmartwychwstały” w wykonaniu chóru na pogrzebie o. Czesława Buszty CP, 1 lutego 2016 r. w Przasnyszu.

Melodia: G. F. Haendel (z oratorium „Juda Machabeusz”),
Słowa: autor nieznany,
Dyrygent: Sylwester Stolarczyk,
Organista: Juliusz Jakóbiak,
Przygotowanie chóru: Rafał Witkowski.

Tekst:
O Zmartwychwstały, grób zburzyłeś swój,
Tyś jest Królem chwały, wielki tryumf Twój!

I my żyć będziemy, a gdy przyjdzie czas
w niebo się wzniesiemy, gdy Pan wezwie nas.

O Zmartwychwstały…

Cóż od miłości mnie odłączy tej,
Losu przeciwności? Moment śmierci mej?

Jam jest Twoje dziecię, nie opuścisz mnie,
Tobie przecież ufam więc nie trwożę się.

O Zmartwychwstały…