SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

90-lecie przybycia Pasjonistów – Święcenia Diakonatu