SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

KONTAKT

Klasztor Ojców Pasjonistów

ul. 3 Maja 34
06-300 Przasnysz
Tel. +48 29 752 25 25

konto:
Bank PeKaO SA O/Przasnysz
21 1240 5295 1111 0000 5039 5723


Klasztor Ojców Pasjonistów w Przasnyszu – mapa Google