SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP