SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Zakończenie Oktawy Niepokalanego Poczęcia NMP