SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

50-lecie Kapłaństwa o. Władysława Zyśka CP