SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8.12.2015 r.