SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła – dzień pierwszy