SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki