SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PARAFIA

Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Kostki w Przasnyszu położona jest w dekanacie przasnyskim należącym do diecezji płockiej. Została erygowana przez biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego 26 września 1982 r. Kościołem parafialnym jest obecny późnogotycki kościół ojców pasjonistów, niegdyś bernardynów, fundowany w 1588 – 1618 r. przez Pawła Kostkę, wicekasztelana ciechanowskiego. Został konsekrowany 11 listopada 1635 r. pw. świętych Jakuba Ap. i Anny przez pomocniczego biskupa płockiego Stanisława Starczewskiego. Kościół wyposażony jest w ołtarz soborowy, ołtarz w kaplicy cudownego obrazu MB Niepokalanej Przewodniczki oraz 17-głosowe organy. Na terenie parafii, we wsi Leszno, znajduje się kościół filialny pw. M.B. Częstochowskiej.

Patron parafii http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Kostka

Dekanat przasnyski http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_przasnyski

 

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek – środa i piątek od 17:00 do 18:30
Czwartek – nieczynna
Sobota od 9:00 do 10:00

Księgi metrykalne są prowadzone dla:
chrztów od 1982 r.,
ślubów od 1982 r.,
zgonów od 1982 r.

Domy zakonne na terenie parafii:
Kościół i klasztor Ojców Pasjonistów
Kościół i klasztor Sióstr Klarysek-Kapucynek
Klasztor Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, (kaplica)

Terytorium parafii

Przasnysz:
ul. Chabrowa, Chełchowskiego, Ciechanowska, Dobra, Dworska, Gdańska, Glinki, Gołymińska, Hoppe, Inżynierska, Jelińskiego, Kąpielowa, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, św. Stanisława Kostki, Krótka, Krzywa, Kurpiowska, Leszno, Łąkowa, 3 Maja, Mazowiecka, Miła, Młodych, Nadrzeczna, Okopowa, Piaski, Pielgrzymkowa, Piękna, Pileckiego, Piłsudskiego, Polna, Prosta, Przemysłowa, Pstra, Reja, Rostkowska, Rowerowa, Ruda, Rumiankowa, Rycerska, Rzemieślnicza, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Stawki, Szosa Ciechanowska, Szpitalna, Targowa, Westerplatte, Wiejska, Willowa, Wiosenne, Zaciszna, Zawodzie, Zduńska, Zielona, Żniwna.

Miejscowości:
Annopol, Cierpigórz, Golany, Klewki, Księstwo, Leszno.

Proboszczowie:
O. Bogdan Kołakowski CP – od 1982 do 1987
O. Przemysław Kulesik CP – od 1987 do 1990
O. Piotr Gryz CP – od 1990 do 1994 (+2015)
O. Przemysław Kulesik CP – od 1994 do 1998
O. Leon Litwiński CP – od 1998 do 2002
O. Bogdan Kołakowski CP – od 2002 do 2006
O. Janusz Kołodziej CP – od 2006 do 2009
O. Mariusz Wojciechowski CP – od 2009 do 2010
O. Przemysław Remigiusz Śliwiński CP – od 2010 do 2013
O. Wiesław Marek Wiśniewski CP – od 2013