SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 2017 r.