SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – pożegnanie obrazu