SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Msza Święta po powitaniu obrazu