SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Święci CP

Spośród „uczniów” Ukrzyżowanego, którzy najlepiej zrozumieli swoje powołanie do życia Męką i Krzyżem Chrystusa trzydziestu sześciu, na czele z Założycielem dostąpiło chwały ołtarza. Oto sylwetki niektórych z nich.