SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa o. Wojciecha Seligi CP